Dette Røyken-firmaet fikk så mye å gjøre at de måtte ansette flere

Digit Media Norge AS vokser. Nå har de ansatt fotograf og tekstforfatter i Røyken.