De har fått utsatt boplikten i 17 år - nå sier kommunen nei

Torsdag skal bygningsrådet i Røyken ta stilling til en søknad om fritak fra boplikten på en gård i Røyken. Rådmannen setter foten ned etter at eierne nå har hatt fritak i 17 år.