Slik er søndagsskolen i dag

Når det er Gudstjeneste med barnedåp i Røyken kirke, inviteres barna til søndagsskole og aktiviteter i sakristiet.