Så mange flere ble vi i Røyken og Hurum i første halvår i år

Av

Det bor nå 9.596 innbyggere i Hurum kommune. Utviklingen i andre kvartal har vært klart bedre enn snittet i Norge.