Røyken på 53. plass og Hurum på 193. plass 

Av

 I 2020 blir Asker, Hurum og Røyken til en kommune – nye Asker. Både Røyken, men særlig Hurum ligger langt bak i dette Kommune NM.