Næringsrådene i Røyken, Hurum og Asker slås sammen med hovedkontor i Asker

Næringsrådene i Røyken, Hurum og Asker blir ett og samme næringsråd. Det nye navnet tegner til å bli Asker Næringsforening.