Legger opp til styrket legedekning i Røyken

- Kommunesammenslåingen vil bety styrket legedekning i Røyken, skriver rådmannen i Røyken i en sak til politkerne som har bedt om en redegjørelse.