Befolkningsveksten avtar - men i Røyken er det gode utsikter

Av

De siste seks-syv årene har folkeveksten gått kraftig tilbake i Norge. I dag presenterer vi SSB sine prognoser for de neste drøye 20 årene i Røyken og resten av Buskerud.