...men ingen mister jobben

SNART: Kommunestyret i Røyken, Hurum og Asker skal se på organisering av kommunale tjenester.

SNART: Kommunestyret i Røyken, Hurum og Asker skal se på organisering av kommunale tjenester.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LEDER:Prosjektrådmann Lars Bjerke og hans stab har nå lagt fram sin innstilling til organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen i nye Asker kommune. I korthet går den ut på at Røyken Eiendom AS legges ned og at eiendomsfunksjonen organiseres som kommunal etat. Det åpnes for at Røyken Eiendomsutvikling AS kan videreføres med nytt mandat som et strategisk virkemiddel for samfunn, tettsted og næringsutvikling.

Les flere lederartikler her

Rådmannen anbefaler også at de kommunaltekniske tjenestene organiseres i kommunen, noe som betyr at nye Asker vil trekke seg ut av VIVA IKS som har ansvar for disse tjenestene i Røyken, Hurum og Lier i dag. Det samme gjelder vertskommunesamarbeidet med Lier om tilsynskontor for spredt avløp og samarbeidet med renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, i tillegg til landbrukskontoret. Det anbefales videre at brann og redningstjenester organiseres som et IKS sammen med Bærum kommune. Kemneren i Asker og Bærum utvides til å dekke hele nye Asker kommune.

Innstillingen fra prosjektrådmannen skal opp til behandling i fellesnemndas møte allerede i dag, men den endelige avgjørelsen tas ikke før i møte den 23. februar. I mellomtiden blir det en politisk prosess. Innstillingen fra rådmannen skal blant annet til behandling i kommunestyrene i de tre kommunene Røyken, Hurum og Asker.

Les også: Konfliktsak med påstand om seksuell trakassering i Røyken kommune

Fellesnemnda diskuterte organiseringen allerede i sitt siste møte før nyttår, og her kom det fram at flere av politikerne allerede har bestemt seg for hvordan de ønsker å organisere kommunale tjenester. Likevel blir det trolig noen hektiske uker fram til endelig behandling i fellesnemnda, for det er ingen tvil om at det er delte meninger om organiseringen.

Heldigvis skal ingen av de ansatte i berørte selskap være redd for å miste jobben, og det kan jo i seg selv bidra til at prosessen blir enklere enn man skulle tro.

Artikkeltags