Boligstiftelsen skal på befaring i dag

Pia Lid og hennes familie har store sopp- og råteskader i leiligheten hun leier i Hotellveien, nå kommer huseier og kommunen på befaring.