Ohna: – Kommunen hadde aldri rett til å oppheve vedtaket

Huset som er bygd i Høvikveien 21 i Båtstø er ifølge kommunen bygd en halvmeter for høyt og må rettes. Det har kommunen fått Fylkesmannens medhold i, men de som har bygd huset mener at kommunen aldri har hatt rett til å oppheve det opprinnelige vedtaket som tillater dagens høyde. Nå møtes de snart i retten.