Planfri krysning ved Rortunet: - Ta hensyn til landskapet, sier Fylkesmannen

Det planlegges ny krysning av fylkesveien ved Rortunet i Slemmestad enten over eller under veien. - Her må det legges vekt på landskapsmessige og estetiske forhold, påpeker Fylkesmannen i Oslo og Viken.