Fikk inn 170 000 kroner fra tomflasker

Røyken Røde Kors og Hurum Røde Kors fikk i fjor inn tilsammen 170 000 kroner fra Pantelotteriet. Året ga panterekord for Buskerud med hele 1,7 millioner kroner.