Litt mer avslappet stemning Røyken

Espen Hansen Aspås (Frp) ville ha med en formulering om at det skal forbli gratis å deponere avfall på Follestad, men det ville ikke formannskapet i Røyken gå med på.