Utfordringer i kø før E134-vedtak

Noen må svelge kameler for at Liers politikere kan bli enige om veien videre for E134.