- Trafikksikkerheten for myke trafikanter i Røyken sentrum til dels svært dårlig

Hanne Lisa Matt (MDG) stiller spørsmål til ordføreren om trafikksikkerheten for myke trafikanter i Røyken sentrum når kommunestyret møtes i kveld.