Ble ikke hørt i kommunestyret heller

NEI: To velforeninger på Brøholt har protestert mot bygging av åtte boliger, men blir ikke hørt av politikerne.Foto: bente Elmung

NEI: To velforeninger på Brøholt har protestert mot bygging av åtte boliger, men blir ikke hørt av politikerne.Foto: bente Elmung

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunestyret i Røyken har med 23 mot tre stemmer vedtatt å legge boligplan for Brøholtskogen ut på høring.

DEL

Det betyr at REAS planer om bygging av boliger for vanskeligstilte i kommunen i et friområde ved Brøholtskogen sannsynligvis blir en realitet.

Espen Hansen Aspås (Frp) fremmet partiets forslag fra formannskapet, der man ber om at saken blir bedre belyst før det foretas noe.

– Vi opplever at saken går litt fort fram. Her finnes nemlig utfordringer basert på alle innspillene fra velene som representerer 218 husstander. Utbyggingen går på bekostning av friarealer, lekeplass osv. Vi trenger noen hus for vanskeligstilte, men det er viktig at de blir bygd på riktig sted, sa han blant annet.

Kommunestyret vedtok dermed å legge planen ut til offentlig ettersyn, og hørte ikke på velforeningene som har protestert.

Artikkeltags