Avlyser møte i Røyken formannskap

Det blir ikke noe møte i Røyken formannskap tirsdag kveld.

DEL

– På grunn av for få saker blir møtet 5. november avlyst. De to sakene som var på sakskartet blir i stedet behandlet i møtet i 3. desember, skriver Røyken kommune på sine hjemmesider.

Det var kun to saker som var satt opp på kartet tirsdag kveld. Det ar for det første økonomirapportering fra rådmannen. Tertialrapporten skulle legges fram, men nå blir den altså lagt fram i møte den 3. desember i stedet.

I tillegg skulle Eiermeldingen for 2019 til behandling. Eiermeldingen er en oversikt over verdier som Røyken kommune forvalter på vegne av fellesskapet gjennom eierskap og andeler i mange ulike selskaper og samarbeidskonstellasjoner. Eksempler er Røyken Eiendomsutvikling AS, Jobbhuset Røyken AS og E134 Haukelivegen AS.

Det er formannskapsmøte i Asker samme kveld, noe som muligens også kan ha bidratt til utsettelsen av møtet i Røyken.

Artikkeltags