Dette vil politikernes i nye Asker tjene

Godtgjørelser for politkerne i den nye storkommunen er vedtatt. Ordføreren får en fast årslønn på 1,24 millioner kroner, varaordføreren får 676 834, det samme som lederne i hovedutvalgene.