Det blir tre k-styremøter i nye Asker før nyttår

Tirsdag 15. oktober trer det nye kommunestyret i Asker sammen til sitt første møte. Totalt blir det tre møter før sammenslåingen 1. januar 2020.