Stortingsbesøk på bioanlegget i Tofte

Ivar Granum hadde inviterte stortingspolitikere og partikolleger fra Asker Arbeiderparti til en omvisning og siste oppdatering på pilotanlegg for biodrivstoff på Tofte.