Ut av Røyken-politikken

To representanter fikk innvilget fritak i siste kommunestyremøte og går nå ut av Røyken-politikken.