Flere saker havner hos konfliktrådet – de fleste omhandler vold

Konfliktrådet har håndtert 186 saker så langt i år. Av disse har 16 ungdommer blitt idømt ungdomsstraff eller fått oppfølging. Det er en dobling av antall ungdommer.