Driften av Sør-Øst Politidistrikt skal under lupen

Politiet i Sør-Øst er pålagt å se på muligheten for å spare penger ved driften av arrestene i distriktet. Ifølge politimesteren er det ikke snakk om å stenge noen av arrestene, men drammensordfører Tore O Hansen er bekymret.