Nå skal du få bedre info når Oslofjordtunnelen stenges

Av

Når en hendelse i Oslofjordtunnelen oppstår, skal nytt lyssignalanlegg og informasjonstavler på Frogn – og Hurum-siden varsle trafikantene om at Oslofjordtunnelen er stengt.