OSLO: Antall cruiseanløp i Oslo er mer enn halvert fra 213 i 2011/2012 til rundt 100 i dag. I samme periode har antall cruisepassasjerer til Norge vokst kraftig.

– Historisk så var toppåret for cruise i Oslo i 2011 da cirka 312.000 cruisepassasjerer besøkte hovedstaden. I 2016 var dette tallet nede i cirka 170.000 passasjerer, bekrefter Oslos havnesjef Ingvar Mathisen overfor Skipsrevyen.

Fagsjef for cruise i Innovasjon Norge, Tor Johan Pedersen, viser til at Oslo har tapt markedsandeler til andre steder i Norge. I perioden der cruiseanløpene i Oslo har gått ned, har antall cruisepassasjerer til Norge vokst med om lag en million passasjerer.

– Det er ingen tvil om at Oslo har tapt markedsandeler. Samtidig ser vi at cruise har vokst sterkt på Vestlandet. Kanskje har de vært flinkere til å markedsføre seg som cruisedestinasjon, sier Pedersen til amta.no.

Manglende satsing

Tidligere medlem av Oslo Cruise Nettverk, Per Erik Winther, hevder manglende satsing – deriblant på utbygging av en snuhavnterminal på Vippetangen – er en del av årsaken. Royal Caribbean International ville satse på Oslo som snuhavn, men droppet planene da snuhavna ikke ble bygget.

Mathisen sier det aldri var planlagt eller godkjent snuterminal på Vippetangen, men at dette ble utredet som et alternativ i gjeldende havneplan. Samtidig bekrefter han at en snuhavnterminal for cruise blir vurdert på nytt i revideringen av en ny havneplan.

Han viser også til flere andre tiltak for å forbedre Oslo Havn, og sier ambisjonen er å gjøre havna til «den beste cruisedestinasjonen i Norge».

Hit reiste folk fra Follo på ferie i 2017