Gå til sidens hovedinnhold

Jubler over ny plan for Oslofjorden - Målet må være å få tilbake det rike livet som fjorden engang har hatt

Artikkelen er over 2 år gammel

- Marinreparatørene er svært glade for at det nå skal lages en forvaltningsplan for Oslofjorden. Vi er glade for at det legges opp til en kunnskapsbasert prosess, og at planen også legger vekt på restaurering av marine miljøer, som er helt i kjernen av det Marinreparatørene jobber for, sier Lars Dalen i Marinreparatørene på Nesodden.

Torsdag vedtok et enstemmig Storting at de vil at regjeringen skal utforme en forvaltningsplan for Oslofjorden.

«Stortinget ber regjeringen legge fram en helhetlig plan for Oslofjorden – med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden», lyder vedtaket som ble stemt frem i Stortinget.

Lytter til frustrerte bilister  

Spesielle utfordringer

- Vi mener det må være en forutsetning for en god framtidig forvaltning av fjorden at vi klarer å oppnå dette uten å stenge ute enkelte brukergrupper. Indre Oslofjord,  en ganske lukket terskelfjord i landets tettest befolkede område, har spesielle utfordringer, og trenger egne tiltak.  Tiltakene kan spenne fra anlegging av kunstige rev, igjenplanting av sukkertare og ålegress, tiltak mot kråkeboller og tilrettelegging av hummerhabitat, sier Dalen før han fortsetter:
- Vi tror at et nettverk av områder som er fredet for alle typer fiske, der man går inn med omfattende restaurering og tilretteleggingstiltak for å skape optimale gyte, oppvekst og leveområder for alle typer marine organismer, er rett vei å gå.

Han påpeker at fredningsområdene da vil fungere som rekruteringsfabrikker for områdene omkring, og at man kan sikre en god og bærekraftig bruk av fjorden for hele befolkningen rundt fjorden.

- Dette kan ikke oppnås i en forvaltningsplan alene, det trengs en god dialog  med både fagfolk og de ulike brukergruppene i fjorden for å sikre en god balanse mellom økologiske behov i vernesonene, friluftsinteressene og næring.

Hentet opp tre tonn med dekk fra bunnen  

Følger med midler

Dalen mener det viktige er at det med planen følger midler som trengs for å kunne både gjennomføre en slik prosess, og midler til å kunne gjennomføre omfattende marine rehabiliteringstiltak, både i fjorden som helhet, og innenfor disse vernesonene.
 

- Målet må være å få tilbake det rike livet som fjorden engang har hatt. Og med et klart mål, vil det være lettere å få til samarbeid med brukere om tiltak som skal til for å nå dette målet.  Vi kommer både til å fortsette vårt arbeid med vernesoner og dialog med brukerne av fjorden, og jobbe konkret med å formidle dette til Klima og miljøvernministeren.

- En stor seier

- Dette er en stor seier for de rundt to millioner som har Oslofjorden som sitt viktigste friluftslivsområde, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner fikk inn presiseringen om at forvaltningsplanen også skal «fremme et aktivt friluftsliv».

- Med dette vedtaket vil det tilrettelegges for mer friluftsliv på og ved fjorden, og det vil bedre miljøet. Planen vil også ha stort fokus på å få opp fiskebestanden og bedre vannkvaliteten, noe som også er svært viktig for friluftslivet. Vi ser frem til mer yrende liv rundt fjorden; mer bading, mer fritidsfiske, bedre kyststier, padling, roing, seiling og surfing i en renere fjord, sier Heimdal.

Nå begynner regjeringens jobb med å utarbeide forvaltningsplanen. Arbeidet vil ledes av klima- og miljøminister Ola Elvestuen – samme Venstre-politiker som også var den som la frem forslaget om en plan for Oslofjorden.

Sjokkforslag kan bety slutten for nesten alt fiske i Oslofjorden  

Kommentarer til denne saken