Vi snakker om Tåjebukta, som eies av Oslo kommune. Går det slik man ønsker seg, blir det småbåthavn og opparbeidet ny strand i Tåjebukta. Planen for Tåjebukta går også ut på å legge til rette for framtidig rutebåtanløp i samme bukt i tilknytning til eksisterende kai. Det skriver Amta.

Lagt ut på høring

Amta kontakter Frogn kommune får å få en kommentar til planene for Tåjebukta, men blir raskt henvist til Oslo kommune som eier området.

Og det er bymiljøetaten i Oslo kommune som ønsker å detaljregulere Tåjebukta til småbåthavn. Reguleringsplanforslaget var til førstegangsbehandling 16. oktober 2017.

- Saken lå ute til offentlig ettersyn frem til 22. desember 2017, opplyser seniorforvalter Maritim, skog og eiendom i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ellen Løvseth.

I planforslaget går det klart fram at Oslo kommune ønsker å bedre tilgjengeligheten for allmennheten til Håøya ved å legge til rette for gjestehavn for småbåter i Tåjebukta.

Les også: Pusser opp Norges eldste feriekoloni

Åpner for kafédrift

Tiltaket vil avlaste hovedskipsfarleden inn Oslofjorden på østsiden av øya ved å legge forholdene til rette for småbåtfolket på vestsiden av øya. Som følge av bedre ankomstmuligheter til øya mener Oslo kommune at dette kan skape grunnlag for kafé eller annet servicerettet tilbud på øya.

Fra tegningene og planene for Tåjebukta ligger det også inne flytebrygger, en bølgebryter, kajakk/jollebrygge, trebrygge og en utvidelse av servicebrygga.