(Akershus Amtstidende)

Arbeidstilsynet gir avslag på søknad fra Soon Sjøskole om å etablere skolen på Oscarsborg. Soon Sjøskole er en alternativ maritim ungdomsskole som ble etablert i 1989 som en privat stiftelse.

Bygningen skolen for tiden benytter seg av, ligger rett ved Dampskipskaia i Son. Nå har skolen et ønske om å etablere seg på Oscarsborg.

Soon Sjøskole er en privat skole, fullfinansiert av Staten på lik linje med ordinære ungdomsskoler.

Jobber for løsning

– Vi kan opplyse om at Forsvarsbygg nå arbeider med en revidert løsning der vi forsøker å imøtekomme kravene til Arbeidstilsynet for å komme videre med søknaden om bruksendring for gymsalen de ønsker etablere seg i, skriver Felix Nyberg,overarkitekt kulturminneseksjonen hos Forsvarsbygg, i en epost til Amta.