Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker idrettslinje på Spikkestad

Artikkelen er over 12 år gammel

- En idrettslinje bør vi få til, dersom alle betingelsene ligger til rette og elevene selv ønsker det, sier rektor Tor Monsen på Spikkestad ungdomsskole.

Han har merket seg det politiske ønsket i kommunen at det skal være et idrettslinjetilbud ved ungdomsskolene. Hvorvidt det faktisk vil bli noe av, gjenstår å se. Eller rettere sagt, det blir opp til elevene selv, samt idrettslag og foreldre.

- Det hadde vært grådig moro, men da trenger vi oppbacking fra idrettslagene og foreldrene. Det er også opp til elevene om de er interessert i det, sier Monsen.
Ved Slemmestad ungdomsskole har interessen vært god, og den blir enda bedre nå som rektor Iver Hole åpner tilbudet for alle.

Gode muligheter

Men, interessen ved Spikkestand per dags dato kan være så stor den bare vil. Det vil uansett ikke bli en idrettslinje ved Spikkestad Ungdomsskole før tidligst skolestart 2010.

- Jeg vil måle interessen hos dagens sjetteklassinger for å se om de vil ha et slikt tilbud. Vi har noen krav på klassestørrelser som må møtes for at vi skal få til dette, men jeg mener at mulighetene er der, sier Monsen og peker på den planlagte utbedringen av skolen.

I samme slengen som Spikkestad skal utbedres ønsker nemlig ROS å få til en flerbrukshall som kan benyttes sammen med skolen.
- Det gjør også at et slikt tilbud kan realiseres, sier Monsen.

Samarbeid

Slemmestad-rektor Iver Hole, som til høsten utvider idrettslinja til 120 elever mener framtiden for idrettslinjer ved kommunens skoler avhenger av fortsatt goodwill fra idrettslag og foreldre.

- Idrettslagene erkjenner at det er de som driver linja, basert på treningen, og den store utfordringen er for oss å få foreldrene med på laget. Så langt har vi vært veldig heldige, sier Hole og roser begge samarbeidspartnerne.
Slemmestad har også søkt Buskerud idrettskrets om støtte, uten at Hole vil gi noen sum. Ifølge ham vil pengene gå til trenerbetalinger.

- Det er en sak som styret i idrettskretsen skal behandle på sitt neste møte. Når det gjelder kommunale penger har vi ikke søkt om det, og det er heller ingen forusetning for tilbudet at de skal bidra finansielt, sier han.

Kommentarer til denne saken