Må spare inn 85 millioner, og gjelden øker med en milliard i 2020

I dag får fellesnemnda for nye Asker en orientering om rådmannens forslag til budsjett for de første årene i den nye kommunen. Budsjettet for 2020 har en driftsinntekt på 7,6 milliarder kroner og det legges opp til et overskudd på 154 millioner kroner.