Fem konkurser på halvøya i august

I august ble det registrert fem konkurser i Røyken og Hurum kommuner.