Disse startet virksomhet i Røyken den siste måneden

I oktober var det hele 38 nyetableringer i Røyken kommune. Her er oversikten.