Disse startet nytt foretak i Hurum i november

Det ble registrert 14 nye foretak i Hurum i november. Her er oversikten.