Rekordutbytte etter salg av vindkraftverk: - 740 millioner kroner, jeg har aldri hørt om tilsvarende

Buskerud fylkeskommune får et rekordutbytte på 740 millioner kroner etter salg av vindkraftverk i Estland. Mye av dette vil tilfalle nye Asker kommune.