Med en slik investering har han til fulle slått fast at Røyken skal bestå som kontrollsentral i Avinor Flysikring AS.

Legger ikke ned

– Det er ingen diskusjon om å legge ned her. Den ballen ble lagt død for ti år siden, sier Falk-Petersen.

Direktør for underveistjenester Jan-Gunnar Pedersen i Avinor Flysikring kan fortelle at anlegget i Røyken skal oppgraderes med nytt bygg, og mye teknisk utstyr.

– Det som skal investeres her er en ny revolusjon innen luftfartssikkerhet. Systemene vil bli mer automatisert, og det blir systemene som i større grad blir gjort i stand til å vurdere de beste løsningene før flygelederen tar sin endelige beslutning, sier han.

Større flysikkerhet

Pedersen mener det vil gi en langt større flysikkerhet, når flygelederen får flere innspill i arbeidet sitt.

– Nytt datautstyr vil også øke kapasiteten på antall fly vi kan betjene, sier han, og legger til at investeringene gjøres for å øke kapasiteten ved sentralen.

Falk-Petersen legger til at det til slutt er flyselskapene som betaler kostnaden til kontrollsentralene, og at dess flere fly de kan betjene, dess lavere blir prisen for hver enkelt flyging.

  • Les også: Et nytt stikk til tunnelen

Alt nytt

– Sentralen i Røyken har nesten stått uendret siden den ble åpnet i 1996. I 2020 skal hele sentralen være ny, sier administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring fornøyd.

I løpet av de neste fire årene skal det bygges ny sentral i fjellanlegget, i et ubrukt rom bakenfor den gamle. Når ny sentral er på plass skal den gamle rives og fornyes.

– I en periode vil vi ha både den gamle og den nye sentralen i drift, sier Kirsebom, og forsikrer at Norsk luftfart vil bli drevet fra Røyken i mange år framover.

Samarbeid

Nytt «air traffic management system» (flytrafikkontrollsystem) kjøpes inn i samarbeid med engelske flykontrollmyndigheter, og leveres av et spansk konsern.

– Under arbeidet med nytt system vil det bli mange, både engelsk- og spansktalende boende her på området, sier Pedersen.