Det var under et intervju med RHA at venstrepolitiker Gunn-Torill Homme Mathisen kom over det bortgjemte skiltet som varsler om at det er forbudt å sette opp telt.

-  Først så jeg at det var noen som campet, og jeg tenkte at det var hyggelig at man tok i bruk Hurum. Men så fikk jeg øye på skiltet og stusset på om dette var lov i forhold til friluftsloven, sier Homme Mathisen.

Hun er usikker på om kommunen har lov til å forby turister og andre å sette opp telt. Hun mener det er viktig at Hurum som turistkommunen må være tydelige på hva som er ikke er forbudt.

- Er det lov å kampere på friområder eller ikke. Dersom det er lov, så må forbudsskiltet vekk. Men dersom kommunen har retten på sin side, så bør skiltingen både bli mer synlig og skrevet på flere språk slik at flest mulig forstår hva som er forbudt, sier Homme Mathisen.

Kan være i konflikt

Hun har i sommer tatt kontakt med plansjef Sverre Wittrup i Hurum kommune som også er i tvil om kommunen har lov til å nekte turister å sette opp telt på Freyborg. Området er i dag definert som friluftsområde i kommuneplanen og regulert som offentlig friområde.

- Et friområde er noe som reguleres for tilrettelegging i en park og denne type ting. Man begynner vel ikke å sette opp telt i Slottsparken vel? Samtidig er det definisjoner på hva som er innmark og utmark, så jeg vil ikke si noe bombastisk, sier Wittrup.

Han innrømmer at spørsmålet om kommunen kan nekte folk å sette opp telt er vanskelig, og utdyper dette med at miljøet på Freyborg ikke likner en tradisjonell park.

- Jeg er nok i tvil om vi kan ha skiltet der, selv om planen sier at det skal være et friområde. Om man skal bruke dette som et friområde i henhold til reguleringen, så vil kampering være i konflikt med reguleringen, forteller Wittrup som ber oss ta kontakt med Hurum Eiendom som er grunneier.

Følg Røyken og Hurums Avis på Facebook.

Kan bli bedre

Eiendomsforvalter Kjersti Østby i Hurum Eiendom bekrefter at det forbudt å kampere på Freyborg. Hun sier også at de reiser ut og ber folk pakke sammen om de får tips om dette.

- Det står i reguleringsbestemmelsene for Freyborg at det ikke er lov å sette opp telt. Området er regulert til friområde, park og badestrand. Selv om vi ikke har en fortløpende oppfølging, så reiser vi alltid ut om vi får beskjed når noen setter opp et telt, sier Østby som ikke opplever dette som noe problem.

Hun er enig i at skiltingen kan bli bedre, og ifølge Østby skal hun ta dette videre opp med styret i eiendomsselskapet.

- Vi har tenkt på å bedre skiltingen. Det er Hurum drift som har satt opp skiltene, og står det på norsk så sier det seg selv at vi må få inn flere språk. Jeg skal ta dette opp dette styret, sier Østby.

Del på Facebook