May Sæther Løken (Ap) stilte spørsmål rundt planene til Oslofjord Panoramic Raceway, som forutsatte en omregulering av store LNF-områder, og om disse fortsatt var noe man skulle gå videre med fremover. Da ble det gjort ganske så klart fra Høyre, som diskuterte saken i et møte mandag kveld, at planene skrinlegges. Området rundt Skånevann, som måtte blitt omregulert til næringsområde for at planene skulle kunne realiseres, forblir LNF-områder sammen med ytterligere nærliggende områder i høringsutkastet til kommuneplanen. En av hovedårsakene til at kommuneplanutvalget valgte å sette foten ned for gigantprosjektet, er ønsket om å fortsette utviklingen av Follestad-området for industri og annen næring, uten at det skal gå altfor hardt utover nærmiljøet.

- Vi skrinlegger alle planer, men det har heller aldri vært noen intensjon for oss å bygge en bilbane. Opprinnelig skulle vi utvikle 250 mål til et motorsportanlegg for kommunens ungdom, i tråd med et ti år gammelt vedtak. Det går vi videre med, sa Rune Kjølstad.

Del på Facebook

Dårlig framferd

Det ble samtidig ikke lagt skjul på at den manglende iveren hos de folkevalgte til å avsette områder til raceparken skyldes det heftige engasjementet hos befolkningen. Fordi ett av temaene i debatten var nettopp hvordan nei-siden har agert i saken.  Både Tom Erik Hauger (Frp) og Erling Nilsen (H) har blitt angrepet i offentlige møter med spekulasjoner om urent spill, noe som ble behørig kommentert.

- Dere har sikkert fått mailer, om at undertegnede har særlige interesser fordi jeg er ansatt i firma som selger motordeler. Jeg føler meg urettferdig behandlet, når slikt blir sagt i et åpent møte og det er noen som vil tillegge meg meninger og hensikter som aldri har vært relle, sa Hauger.

Erling Nilsen, som akter å politianmelde beskyldninger om korrupsjon, sa også klart i fra at han syntes motstanderne til motorsportsenteret har bedrevet en lite hyggelig form for argumentasjon.

- Men jeg finner det fornøyelig å se hvor mye folk trodde de visste, sa Nilsen.

Del på Facebook

Flytter motoraktivitet

Kommuneplanutvalget tok samtidig for seg plasseringen av det opprinnelige motorsportsenteret, som altså er "kun" 250 mål stort og tiltenkt motorsportinteressert lokal ungdom. Den tidligere plasseringen på kartet, som var skravert inn med frisk farge, viste seg etter å ha vært på befaring i området å faktisk være på toppen av hele området. At dette muligens var en lite optimal plassering i forhold til støynivået.ble påpekt av ordføreren, noe de øvrige politiske hoder ikke hadde innvendinger mot.

- At vi derimot lager et anlegg for lokal ungdom, håper jeg vi kommer i gang med. Det er et reelt behov for dette og det vil komme kommunens egne til gode. Men, som ordføreren peker på må vi finne et bedre terreng hvor dette blir liggende mer hensynsfullt for omgivelsene, sa Lasse Narjord Thue (V).