Ny region – nye muligheter har rådet satt som overskrift, og de håper å gi et innspill på hvordan lokale bedrifter kan vokse og bli mer lønnsomme når Røyken, Hurum og Lier samarbeider om regional utvikling og vekst.
Foredragsholdere er Arthur Buchardt kjent for sitt forslag til signalbygg i Slemmestad.

Han skal snakke om «By og land, hand i hand». Paul Chaffey leder Abelia som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med nesten 1200 medlemsbedrifter. Ordfører Rune Kjølstad i Røyken er leder for Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken, som ble opprettet 14. mars 2012, og han skal si litt om hva rådet jobber med.

Følg RHA på Facebook.

To arenaer

Regionrådet har to hovedarenaer. En politisk arena og et næringssamarbeid.

Nettverksdagen er det første større samarbeidet mellom de tre næringsaktørene i kommunene.

– Dette er vår start på en tradisjon med årlig nettverkssamling. Sammen har vi 600 medlemsbedrifter, små og store. Å bli kjent med andre næringsdrivende er nyttig, spesielt for små bedrifter som sammen med andre kan bli store, og ta større oppdrag, sier Thorud.

– Til nytte

Under 20-årsjubileumsfesten i Røyken næringsråd var det ifølge næringsrådslederen flere bedrifter som fant hverandre og avtalte videre samarbeid. Derfor har næringsrådene stor tro på at et nettverksmøte kan være til nytte for deltakerne i tillegg til dagens program.

– Det blir tid til å mingle i tillegg til programmet som tar for seg næringsvekst i regionen. Vi er en ny region med nye muligheter, sier Grundvig.

Målet for dagen er rundt 200 deltakere.

Erfaringen med jubileumsfesten viser at det er interesse for slike aktiviteter, og det er påmeldt deltakere også utenfor vår region, sier Thorud.

Nettverksdagen er også åpen for andre enn næringsrådenes medlemsbedrifter.

Nytt

Næringssamarbeid er i startgropa, og felles Etableringskurs er et resultat av ny region.

– Foreløpig er det mest Røyken og Hurum som jobber sammen, men Lier er med der det er naturlig, sier Grundvig.