Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl fra Røyken slutter som fylkesmann i Buskerud i dag, mandag 30. september etter nesten 12 år i stillingen.

Følg RHA på Facebook.

Kirsti Kolle Grøndahl var statsråd i henholdsvis Kirke- og undervisningsdepartementet (1986-88) og i Departementet for utviklingshjelp (1988-89). I 1993 ble hun valgt som første kvinnelige stortingspresident.

Bjørnøy i morgen

Helen Bjørnøy starter som fylkesmann i Buskerud tirsdag 1. oktober. Hun har de siste fem årene vært generalsekretær i Plan Norge.

Bjørnøy har tidligere vært miljøvernminister (2005-07) og generalsekretær i Kirkens Bymisjon.