Gå til sidens hovedinnhold

Røyken og Hurum får felles rådmann

Artikkelen er over 7 år gammel

De politiske miljøene i Røyken og Hurum kan være enige om å ha felles rådmann og felles administrativ ledelse. Spørsmålet kommer opp i kommunestyremøte i de to kommunene kommende torsdag.

De siste ukene har det vært jobbet intenst i kulissene for å utrede muligheten for om de to kommunene kan ha felles administrativ ledelse. Etter at rådmannen Gudmund Notøy sa opp sin stilling i Hurum, åpnet det seg en mulighet.

Følg RHA på Facebook.

- Forslaget går ut på at rådmann Georg Smedhus i Røyken får delvis permisjon fra sin stilling i Røyken, og dermed blir rådmann i begge kommuner med halv stilling i hver. Ledergruppa i Røyken vil i samarbeid med lederne i Hurum styre de to kommunene videre. Vi håper at vi på denne måten skal få gode effekter, slik at kommuneøkonomien kan styrkes og tjenestene til befolkningen bedres, sier ordfører Rune Kjølstad.

– Etter at Hurums rådmann tidlig i mai sa opp sin stilling, har det vært ført en intens politisk dialog i våre to kommuner for å se på mulighetene for et samarbeid på ledersiden, sier ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum.

De to kommunene samarbeider allerede i dag mye på tvers av kommunegrensene.

- Nå ønsker vi å utvikle dette samarbeidet videre ved å høste det beste fra begge kommunene med en felles administrasjon noe som vi tror vil bli en god løsning, sier hun og legger til:

- Dette må ikke forveksles med kommunesammenslåing fordi hver kommune vil fortsette å være selvstendige kommune med egne planer, standarder og helt separat politisk styring slik som i dag.

Les også: "En gylden mulighet"

Saken er forberedt og skal behandles i kommunestyret i de to kommunene. I Røyken er det møte førstkommende torsdag, og Hurum kommunestyre blir innkalt til ekstraordinært møte om saken.

Positive

Fredag ble sakspapirene sendt ut til politikerne i Røyken, og basert på en henvendelse fra Hurum-ordfører Monica Vee Bratlie, blir følgende forslag lagt fram for Røyken kommunestyre:

1) Røyken kommune er positive til Hurums initiativ til felles ledelse og stabsfunksjoner for de to kommuner.

2) Røyken kommunestyre godkjenner at rådmann formelt sett får permisjon fra Røyken kommune i 50 prosent for å kunne inneha rådmannsrollen også i Hurum.

3) Røyken kommunestyre gir rådmann fullmakt til delvis å samordne ledergruppene i de to kommunene, samt foreta samordninger av stabsfunksjoner.

4) Røyken kommunestyre er innstilt på at det må gjøres tilpasninger for å få ordningen til å fungere i praksis og ber ordfører ta nødvendige grep for eksempel knyttet til møtefrekvens.

5) Det understrekes at samarbeidet er på det administrative område og at hver kommune fortsetter som selvstendige organisasjoner med egne politiske styrer.

6) Reglementer knyttet til personalspørsmål, administrativ delegasjon og økonomirutiner samordnes mellom kommunene. Administrasjonsutvalget delegeres fullmakt til å foreta nødvendige vedtak knyttet til slike reglementer.

7) Som følge av sommerferie delegeres til ordfører å inngå nødvendige avtaler med Hurum kommune for å oppfylle disse intensjoner.

Etter at det ble klart at rådmann Notøy slutter i Hurum, og det blant annet ble skrevet på kommentarplass i RHA at de to kommunene burde benytte anledningen til å samarbeide tettere, tok ordføreren i Hurum kontakt med ordfører i Røyken om mulighet for felles administrativ ledergruppe i kommunene.

- Det er i dag tre ledige stillinger i toppledelsen i kommunene - rådmann og kommunalsjef for helse og omsorg i Hurum og plan og byggsjef i Røyken. Dermed haster det med å avklare henvendelsen fra Hurum, heter det i sakspapirene.

Hurum innkaller til ekstraordinært kommunestyremøte samme dag for å ta stilling til de samme punktene.

Ikke utsette

I sakspapirene heter det videre:

Administrasjonen i Røyken anser det ikke som forsvarlig å utsette avgjørelsen til kommunestyremøtene i september.

- Dersom man vedtar felles ledelse, må den på plass umiddelbart for å komme inn i budsjettprosessene i kommunene og kunne stå inne for de to budsjett som skal fremmes i de ulike kommuner senest i oktober. Og dersom det ikke blir felles ledergruppe, må Hurum ut og rekruttere nye ledere umiddelbart. Med 50 prosent av ledergruppen ute kan man ikke vente til etter kommunestyret i september med å starte en slik prosess. Følgelig haster det med avklaring før kommunestyrene tar sommerferie, heter det.

- Jeg ser at dette er en rask prosess, men ser altså ingen brukbare alternativer måter enn å behandle saken nå. Vi inviterer kommunestyret til å fatte de formelle vedtak som kreves for å iverksette samarbeidet. Det er en rekke praktiske ting som må på plass og som ikke er belyst her. Det må vi komme nærmere tilbake til, sier ordfører Rune Kjølstad.

Flinke ledere

Etter at kommunestyrene den 19. juni har behandlet forslaget, vil man starte arbeidet med å samordne ledergruppene og stabsfunksjonene i de to kommunene.

- Jeg vil understreke at begge kommuner har flinke ledere og ansatte, så vi mener at dette vil være en løsning som vil gjøre både Hurum og Røyken i bedre stand til å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv, sier Bratlie.

- Røykens rådmann er også ifra Hurum og min forståelse er at han også er genuint opptatt av å gjøre en god jobb for Hurum kommune og for Hurums innbyggere, fortsetter hun.

- Jeg har stor tro på at dette vil være en god løsning for Hurum kommune og for våre innbyggere. Jeg er også sikker på at dette vil åpne for både nye ideer og muligheter, noe som vil være positivt for både ansatte, innbyggere og næringsliv, sier en fornøyd ordfører.

Forslaget skal etter de RHA erfarer ha bred politisk støtte i Hurum kommune.

I Røyken kommune er det også et solid flertall for forslaget.

Kommentarer til denne saken