Gå til sidens hovedinnhold

RHA brøt ikke god presseskikk

Artikkelen er over 10 år gammel

Røyken og Hurums Avis brøt ikke god presseskikk. Det slår Pressens Faglige Utvalg (PFU) fast etter at eier og driver Heidi Stav (Sætre kunst- og musikkbarnehage) klaget avisen inn for PFU i høst.

I uttalelsen fra Pressens Faglige Utvalg heter det:

Klager driver en privat barnehage, som trolig må stenge etter at kommunen har sagt opp leieavtalen med barnehagen. Røyken og Hurums Avis har omtalt saken, noe som utløste flere reaksjoner fra foreldre, både i form av kommentarer på nett og leserinnlegg i avisa.

Injurierende

Klager reagerer på publiseringene som hun mener er injurierende, krenkende og inneholder feilaktige påstander, blant annet to leserkommentarer på nett som ble fjernet da klager gjorde redaksjonen oppmerksom på disse. Klager skal også ha bedt om at et leserinnlegg fra foreldre av barn som har gått i den omtalte barnehagen, ikke ble trykket. Slik klager ser det, er hun hengt ut i avisa, også ved at hun er avbildet i tilknytning til et leserinnlegg, og hun anfører brudd på en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Røyken og Hurums Avis (RHA) forklarer at innleggene på nett ble fjernet så snart redaksjonen ble kjent med disse, og at ferieavvikling og sykdom er årsaken til at dette ikke ble gjort tidligere. Redaksjonen anfører at klageren har fått samtidig imøtegå kritikk fra foreldre, i tråd med VVP-punkt 4.14. Videre mener avisa at klageren som leder av en bedrift må tåle en viss offentlig debatt omkring sin virksomhet.

Pålagt

Pressens Faglige Utvalg minner om Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, der det fremgår at redaksjonene ikke er pålagt å forhåndsredigere nettdebattene. En slik praksis forutsetter imidlertid at redaksjonene har sikre og raske rutiner for å fange opp innlegg med et innhold som åpenbart er i strid med pressens etiske normer.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at det ene innlegget klageren reagerer på, lå ute i omtrent et døgn, og at det andre var tilgjengelig i rundt fem timer. Videre merker utvalget seg at det var klageren som gjorde redaksjonen kjent med innleggene. Slik utvalget ser det, er det ikke presseetisk akseptabelt å overlate overvåkingen av umodererte nettdebatter til publikum alene. Når det er sagt, registrerer utvalget at RHA er en liten redaksjon, og at avisa forklarer «glippen» med henvisning til ferieavvikling og sykdom. Dessuten noterer utvalget seg at RHA har tydelige regler for nettkommentarer.

Akseptabelt

Videre konstaterer utvalget at RHA fjernet innleggene så snart redaksjonen ble gjort kjent med dem. Utvalget mener at dette skjedde i løpet av såpass kort tid at det må kunne anses for å være innenfor en akseptabel tidsramme, også sett i lys av hva utvalget tidligere har uttalt om lignende forhold.

Når det gjelder publiseringene i papiravisen, mener utvalget disse er i tråd med ordinær journalistisk praksis. Utvalget merker seg også spesielt at RHA har innfridd det presseetiske kravet til samtidig imøtegåelse, idet klager samtidig får svare på kritikken som fremkommer i leserinnlegget fra foreldre til barn som har gått i klagers barnehage.

Ikke brudd

For øvrig vil utvalget minne om at det er pressens oppgave å stille spørsmål og informere om det som skjer i samfunnet, men pressen skal ikke ukritisk videreformidle alt en kilde forteller. Går man til media med en sak, må man altså også regne med kritiske spørsmål og debatt omkring saken.

Røyken og Hurums Avis har ikke brutt god presseskikk.

Les hele saken fra PFU her.

Kommentarer til denne saken