Næringslivet mener kommunen må bli tøffere

MANGE INNSPILL: Det kom mange innspill fra næringslivets representanter på kommunens «innspillmøte» vedrørende rulleringen av kommuneplanen.

MANGE INNSPILL: Det kom mange innspill fra næringslivets representanter på kommunens «innspillmøte» vedrørende rulleringen av kommuneplanen. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Tøffere kommunal satsing på boligbygging nærmere kyststripa, la investorer lettere slippe til, mer satsing på reiselivet og markedsføre kommunen utenfor kommunegrensa. Det er noen av innspillene fra det lokale næringslivet til ny kommuneplan i Hurum.

DEL

– Hurum kommune må bli mye tøffere og legge til rette for attraktive, kystnære boliger, ikke bare midt i skauen. Det vil tiltrekke seg folk med utdanning som sikkert har råd til slike boliger, og vi trenger utdannede folk til blant annet forsknings- og utviklingsbedrifter.

Det er et av mange innspill som kommer fram på kommunens møte med Hurum Næringsråd (HN) i forbindelse med forslag til ny kommuneplan som skal legges fram tidlig i 2014.

Rundt 35 næringslivsrepresentanter har møtt fram til møtet med kommunen i Rådhuset.

– Trenger en ny visjon

Hurums nåværende visjon er «Trivsel gjennom mangfold og flott natur».

– Vi trenger en ny visjon, et nytt slagord, og jeg oppfordrer alle til å komme med forslag, sier ordfører Monica Vee Bratlie etter hun i korte trekk har redegjort for gangen i kommuneplanarbeidet.

Sverre Wittrup gjennomgår rulleringen av kommuneplanen og hvilke utfordringer som ligger i blant annet ønsket befolkningsvekst.

Kystsoneplanen som ble lagt fram for et par år siden ble ikke vedtatt da; det var et ønske om at den skulle inngå i den kommende kommuneplanen.

– Trenger næringsarealer

En framtidig ny krysning av Oslofjorden, der tre av sju forslag som diskuteres berører Hurum, vil også måtte tas med i beregning dersom Hurum får krysningen.

– Det skal være et samferdselsseminar 15. november. Moss jobber naturlig nok hardt for en Moss-Horten-krysning, men der skal vi løfte fram Hurum-krysning som det beste alternativet, opplyser Bratlie.

– Næringsrådet har sagt at det er viktig med næringsarealer, og skal vi få befolkningsvekst må vi også ha gode kommunikasjoner, sier Arne Hjort fra HN, og får i et brev også støtte for det fra direktøren på Rottefella.

– Må skje nå

Harald Wærpen slår et slag for å utvikle reiselivet og å legge ting til rette for lokale gründere og investorer.

– Vi har nærhet til Oslo og Oslofjorden er fjorden nærmest Europa, så vi må satse hardere på turisme og reiseliv. Vi må også tillate at de som allerede er her og vil gjøre noe får slippe til. Vi kan ikke sitte og vente på investorer som ikke har kommet hit enda, sier han.

Bratlie er enig i at det må tilrettelegges for båthavner, både for tilflytting og besøkende.

Det nevnes viktigheten av å få både produktiv og kunnskapsbasert virksomhet til kommunen, og at det bør satses på infrastruktur langs rv. 23.

– Attraktiv bygging og satsing må skje nå, ikke over en tiårsperiode, sies det.

– Vi må se ut

Tone Merethe Andreassen driver et treningssenter på Tofte. Hun etterlyser svømmebasseng-muligheter, og mener at et samarbeid med Røyken ikke er en god løsning.

– Svømming og bassengtrening er en god treningsmulighet for mange syke, og syke mennesker er ikke interessert i å reise langt for å trene. Det ligger mye helse i å tilrettelegge treningsarenaer der folk bor, sier hun.

Trond Røed (Frp) mener det må drives mer og mer aktiv reklame for kommunen utad.
– Vi må se ut over kommunegrensene når det gjelder denne kommuneplanen, det er mitt budskap, sier han.

Ordføreren takker de frammøtte for mange gode innspill, som alle er blitt behørig notert av Wittrup.

Artikkeltags