Naboer klager på støy og lukt

STØY OG LUKT: Trappeprodusenten Tre Trapp AS i Sætre retter seg etter klager fra naboene på Slingrebekken.

STØY OG LUKT: Trappeprodusenten Tre Trapp AS i Sætre retter seg etter klager fra naboene på Slingrebekken. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Tre Trapp AS i Sætre har fått klager på støy og lukt fra nærliggende boliger. Nå tar trappeprodusenten affære for å redusere problemene.

DEL

Altfor ofte ser man eksempler der bedrifter får klager fra sine nærmeste naboer, men uten å ta hensyn eller følge opp. Men for den over 35 år gamle produsenten i Åsveien i Sætre, tenker man annerledes.

Naboene Trude Solstad Løset og Kari Johansen, bor på Slingrebekkfeltet – et par steinkast fra trappeprodusenten. I et brev til kommunen har begge påpekt at det til tider er unormalt mye støy fra bedriften.

– Denne støyen er til tider så plagsom at vi ikke kan sitte ute og føre en normal samtale. Lyden høres som en gigantisk støvsuger når man sitter innendørs. Vi har barn som våkner opp klokken 06 av støyen, så dette er lite holdbart, sier Løset.

Følg Røyken og Hurums Avis på Facebook.

Tar klager på alvor

Både hun og Johansen mener fabrikken må ta tak i støy- og luktplagene, og det er det de nå tilsynelatende har gjort. I et brev svarbrev til kommunen, skriver daglig leder Tom Gokshol at de beklager om virksomheten er sjenerende for beboerne i nabolaget.

– Vi vil forsikre om at vi tar klagene alvorlig. Det har, siden vi flyttet vår virksomhet til Åsveien, ikke vært endringer i vår virksomhet som fører til mer utslipp av løsemidler eller støy til omgivelsene, skriver Gokshol.

Han sier også at de ikke har mottatt noen klager på lukt, men erkjenner at viftestøy fra syklonen på flissiloen har vært et problem. Men etter en henvendelse fra Block Watne som bygde ut boligfeltet, har trappeprodusenten satt inn flere tiltak for å begrense støy fra syklonen.

Anbefalinger

Men Tre Trapp AS har på bakgrunn av de nye klagene leid inn et konsulentselskap som har analysert støy- og luktkilder.

– Vi har også mottatt en uttalelse fra vår leverandør av lakk, beis og maling. Konklusjonen er at det ikke er veldig sannsynlig at utslipp fra vår virksomhet kan luktes til Slingrebekk, sier Gokshol.

Men konsulentselskapet anbefaler likevel å sende utslippene fra overflatebehandlingsavdelingen høyere over tak ved å montere jet-hetter på utsugningsviftene.

Flytter ikke

I tillegg er bedriften anbefalt å montere en ekstra lyddemper og et dreibart utkast, som styrer lyden vekk fra Slingrebekk.

– Effekten av tiltaket er sannsynligvis målbart, men om beboerne vil oppleve vesentlig forbedring er usikkert, sier Gokshol.

Et såkalt blowfilter kan også være med å på skape støy for naboene, og denne skal også dempes. Gokshol regner med at de setter i gang med tiltakene i løpet av høsten i år.

Ifølge Løset ble hun forespeilet før innflytting i fjor våres, at Tre Trapp AS holdt til i Åsveien rent midlertidig. Men i brevet til kommunen, sier daglig leder at det ikke foreligger noen planer om å flytte virksomheten.

– Det er positivt at de har skrevet et såpass langt brev, og at de har leid inn en konsulent. Men jeg er usikker på om dette vil hjelpe. Jeg håper både kommunen og avisen følger opp framover, sier Løset.

Generelle regler

Også Johansen er avventende, og er samtidig skuffet over at kommunen ikke har kommet mer på banen.

– Grunnen til at jeg kontaktet kommunen var at det skulle finnes klarere retningslinjer på tidspunkt i forbindelse med støy. Men det kom aldri noe svar fra kommunen, og de har bare henvendt seg til bedriften. Det som kom av svar fra kommunen er bare svada. Jeg hadde trodd de hadde noe mer konkrete regler, sier Johansen.

Ifølge kommuneoverlege Ivar Hovden, hadde kommunen strenge regler for støy tidligere. Men dette brøt med lovverket, og nå er kommunen tilbake til reglene som brukes over hele landet.

– Reglene er dessverre veldig generelle, og skal gjelde uansett om du bor ved E18 eller på bygda. Målinger skal også gjøres inne i hus, sier Hovden.

Han ser kommunen fra tid til annen ser på slike saker, men ber partene først om å gå i dialog.

– Veldig mye løses ved å finne felles løsninger, men om ikke det fører fram så vil vi til syvende og sist foreta målinger, sier Hovden.

Artikkeltags