Med M/S Latrine for et kloakkfritt hav

SUG PÅ SJØEN: Agnes Bjellvåg Bjørnstad, Thomas Hartung og Kari Helene Kristiansen reiser langs kysten for opplyse båtfolk og andre om miljøfaren med å dumpe kloakk i sjøen. – Vi har hatt mange fine diskusjoner med folk så langt. Noen er enige, andre mener det er tull, sier Bjørnstad med et smil.

SUG PÅ SJØEN: Agnes Bjellvåg Bjørnstad, Thomas Hartung og Kari Helene Kristiansen reiser langs kysten for opplyse båtfolk og andre om miljøfaren med å dumpe kloakk i sjøen. – Vi har hatt mange fine diskusjoner med folk så langt. Noen er enige, andre mener det er tull, sier Bjørnstad med et smil.

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Med båten M/S Latrine skal båtfolk motiveres under slagordet Gjør vikene fine med M/S Latrine til å jobbe for et kloakkfritt hav.

DEL

Hav møter land er et nordisk prosjekt som skal motivere båtfolk og andre til å tenke miljø, tømme do og søppel på egnede steder, og ikke dumpe det i sjøen.

Sist uke gikk starten for det norske delprosjektet fra Rådhuskaia i Oslo.

I løpet av en periode før og etter sommerferien skal mannskap om bord i M/S Latrine reise fra havn til havn på en informasjons- og motivasjonskampanje.

Som et av de første stoppestedene ankret båten opp på Nærsnes, før ferden gikk videre via Sætre, og Sandspollen til Holmsbu. Derfra stikker båten over fjorden til Holmestrand, og så nedover Østfoldkysten.

Om bord i båten med kampanjenavnet Latrine er skipper Thomas Hartung, Kari Helene Kristiansen og Agne Bjellevåg Bjørnstad, sistnevnte kaptein om bord i følgebåten.

Latrinetømming

Latrine er utstyrt med tank og pumpe og mannskapet tilbyr seg å tømme båtdoen til de som har det rette utstyret bord.

Ifølge Hav møter Land-kampanjen slipper fritidsbåter hvert år ut millioner av liter urenset kloakk i sjøen i den mest sårbare perioden.

– M/S Latrine er som en omseilende informasjonskampanje med tankløsning om bord, sier kaptein på M/S Latrine.

Bevare som ferieperle

På sin ferd langs kysten vil han og mannskapet snakke med båtfolket og interesserte om kloakkdumping fra båter, forurensning og havmiljø.

– Gjennom samarbeidsprosjektet setter vi fokus på bærekraftig småbåtliv og de farer som truer sjølivet med eksempel kloakkdumping, avfallshåndtering og båtpuss. Målet er å ivareta havområdet i Kattegat og Skagerrak som en nordisk ferieperle også i årene framover, sier Hartung.

Felles retningslinjer

I Buskerud finnes det per i dag ingen sugetømmestasjoner for båter.

I Holmsbu ble det anlagt en slik stasjon, men det har vært ute av drift siden i fjor.

– Holdningen hos båtfolk er at det er så lite kloakk som tømmes at det ikke betyr noe. Det er ikke vi enige i, sier Hartung.

De tre etterlyser også flere havner med utstyr til suge-tømming.

– Med bedre tilgang på tømmestasjoner vil flere velge å bruke dem, forutsatt at de er gratis og har en praktisk plassering, tror Kristiansen.

Bjørnstad viser til at spesielt uthavner som ellers ikke er eksponert for kloakk kan få en stor oppblomstring av algevekster.

– Kloakk er som mat for algene. Dessuten er det ikke artig å hoppe ut i vannet for å bade når nabobåten akkurat har tømt doen der, sier hun.

Per i dag er det lov å tømme båtdoen 300 meter fra land.

– I Sverige må du to nautiske mil, 3700 meter, ut fra land før du kan tømme båtdoen, og om tre år blir det totalforbudt. Finland har totalforbud og i Dansk farvann må du 12 nautiske mil ut fra land, sier Latrine-skipperen.

Også i Norge finnes det områder hvor det er totalforbudt å tømme doen. Hvaler-øyene er et natur- reservat som har et sterkt vern. Langs kommunekysten til Vestby og Nesodden er det heller ikke lov å tømme båtdoen.

Tilrettelegge

Ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum innser at det må være politisk vilje til å være med å tilrettelegge for tømmestasjoner, og at det nok på sikt må stilles krav til havneeiere om både oppsamling av avfall fra båtpuss, kloakktømming og søppelmottak.

De tre om bord, som alle jobber med vannkvalitet, er også opptatt av at holdninger må endres, og at det på sikt bør innføres like retningslinjer for forurensing fra båter i hele Norden.

Artikkeltags