PFU (Pressens Faglige Utvalg) er pressens eget utvalg for fremme av den etiske og faglige standard i norsk presse. Utvalget behandler klager mot medier og avgir uttalelser som offentliggjøres. Som retningslinjer for sitt arbeid har PFU både Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten.

Følg RHA på Facebook.

To klasser ved Røyken videregående skole fikk en dag sist uke besøk av redaktør Svein Ove Isaksen i RHA, prosjektleder Trine Østlyngen og Ingrid Nergården Jortveit som er ansatt i Norsk Presseforbund som PFU-sekretær.

Redaksjonsmøte

Dermed fikk elevene et godt innblikk i presseetikk og pressejus.

Først ble det et kort «redaksjonsmøte» i RHA, der redaktøren tok opp et par saker. Blant annet en sak der to elever ble tatt for bruk av narkotika på skolen for et par uker siden.
Hvem skal journalisten snakke med? Er det greit å bruke navn og bilde på elever som sier de har brukt hasj? Kan vi ta bilder av elever i skolegården? Er det viktig å skrive om narkobruk blant skoleelever? Det var noen av spørsmålene elevene fikk.

Les også: RHA brøt ikke god presseskikk

– Dere er utrolig reflekterte og ansvarsbevisste, sa Ingrid Nergården Jortveit etter «redaksjonsmøtet». Hun har lang erfaring fra PFU og vet hva hun snakker om. Hun ga dem en spennende innføring i jus og etikk.

– Pressen har faktisk egne etiske regler som på mange områder er strengere enn lovverket, sa hun blant annet.

Elevene syntes det var interessant, og flere andre eksempler ble tatt opp. Elevene fikk spørsmål om de trodde avisene ble felt i PFU i de ulike eksemplene. De fikk stemme med røde og grønne lapper før de fikk vite resultatet.

Lager etiske regler

Den første klassen som fikk gå gjennom opplegget i en dobbelttime, var andre klasse i mediefag. De har jobbet med PFU og pressens Vær Varsom-plakat i lengre tid. De kjenner også til saker fra PFU, blant annet en sak der RHA ble felt etter å ha skrevet om en hund som ble overkjørt etter å ha blitt jaget av en annen hund.

– Dette var et meget spennende opplegg, og vi har hatt god nytte av det, sier lærer Mari Ann Hvamb som har foreslått for klassen sin at de skal lage sine egne etiske regler for bruk i sosiale medier.

Les også: RHA brøt god presseskikk

Den andre klassen som fikk det samme opplegget var tredje klasse i allmennfaglig påbygging. Lærer Helle Utne ønsket velkommen.

– Dette opplegget har vi gledet oss til. Vi har ikke hatt så mye om PFU, men vi har blant annet diskutert Hans Jægers forfatterskap og diskutert hva det var forbudt å skrive om i hans tid, og hva som er tillatt i dag, sier hun. Klassen hennes var svært aktive og interessert. Det ble mye diskusjon om etikk og pressejus.

– Dere er utrolig reflekterte og engasjerte, sa prosjektleder Trine Østlyngen etter to timer som gikk svært fort.

Sine egne redaktører

– Målet vårt med opplegget har vært å få til en spennende diskusjon om etiske dilemmaer. Utgangspunktet vårt er at også ungdommen kan ha godt av å kjenne til de redigerte medienes presseetikk og Vær Varsom-plakat når de selv opptrer i sosiale medier, sier hun.

Opplegget har også vært kjørt på noen få andre skoler på Østlandet. Nå skal det videreutvikles og kjøres på flere skoler.

– Dette var svært vellykket, konkluderte PFU-sekretær Nergården Jortveit. Hun fikk absolutt medhold av elevene som på mange måter er blitt sine egne redaktører når de blogger eller er på sosiale medier.