Kjølstad og Hauger styrer videre i Røyken

Ordfører Rune Kjølstad fra Høyre (t.v.) vil fortsatt ha Tom Erik Hauger fra Fremskrittspartiet ved sin side i de neste fire politiske år.

Ordfører Rune Kjølstad fra Høyre (t.v.) vil fortsatt ha Tom Erik Hauger fra Fremskrittspartiet ved sin side i de neste fire politiske år. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Forhandlingene mellom de borgerlige partiene i Røyken er sluttført. Ordfører Rune Kjølstad skal fortsette med Tom Erik Hauger fra Frp som varaordfører.

DEL

Det nye kommunestyret skal konstituere seg i møte torsdag. Her blir Rune Kjølstad fra Høyre selvsagt gjenvalgt som ordfører. Like selvsagt var det ikke hvem som skulle bli varaordfører de neste fire år. Mange trodde at Venstre lå godt an til den posten siden partiet gjorde et ganske godt valg i Røyken, og siden Fremskrittspartiet gikk tilbake ved årets kommunevalg.

Venstre har fått ledervervet i kulturutvalget, og Frp skal fortsatt ha varaordførervervet. Dermed er det Rune Kjølstad og Tom Erik Hauger som skal lede kommunen videre i de neste fire år.

Godt samarbeid

- Det har vært et veldig godt samarbeid mellom de tre partiene underveis i forhandlingene. Det betyr at vi kan fortsette det gode samarbeidsklimaet på borgerlig side, sier ordfører Rune Kjølstad i en kommentar.

Partiene som inngår i det borgerlige samarbeidet i Røyken er Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF. Det er utarbeidet et felles budsjettopplegg partiene skal samarbeide om i perioden.
Når det gjelder representasjon i formannskap og utvalg, ble de borgerlige enige om følgende fordeling:
Formannskap
Formannskapet har 7 medlemmer
Høyre får ordfører og FRP får varaordfører
3 H, 1 Frp, 1 V
Kontrollutvalg
Utvalget har 5 medlemmer
Utvalget skal ledes av opposisjonen
1 H, 1 FRP, 1 V
Plan/teknisk
Utvalget har 9 medlemmer
H leder utvalget og FRP har nestleder
3 H, 2 FRP, 1 V
Helse og omsorgsutvalget
Utvalget har 7 medlemmer
H leder utvalget og har nestleder
3 H, 1 FRP, 1 V
Oppvekstutvalget
Utvalget har 7 medlemmer
H leder utvalget og V har nestleder
3 H, 1 FRP, 1 V
Kulturutvalget
Utvalget har 7 medlemmer
Venstre leder utvalget og H har nestleder
3 H, 1 FRP, 1 V
Adminstrasjonsutvalget
Utvalget har 5 medlemmer
H leder utvalget.
H 2, FRP /V 1
Naturforvaltningsnemda
Utvalget har 7 medlemmer
H leder utvalget
3H, 1FrP, 1V

Del på Facebook

Artikkeltags