Gå til sidens hovedinnhold

Fotofinish i Hurum

Artikkelen er over 7 år gammel

Etter en debatt som var preget av sterke motforestillinger, ble det torsdag kveld klart at Hurum kommunestyre sier ja til en felles ledergruppe med Røyken. Med en stemmes overvekt sier Hurum ja til samarbeid.

Posisjonen fikk knapt gjennomslag for sitt syn i rådmannssaken da Hurum kommunestyre behandlet saken i kveld. Høyre mente det ville være verre å vente med å behandle saken, og viste til et underskudd på 23 millioner i fjor som et argument for at det av og til må gå litt kjapt i svingene.

- For Høyre og flertallet av samarbeidspartiene er dette enkelt. Vi stilte enkelt spørsmål, hva vil bli den beste løsningen for oss, og ideen med samarbeid med Røyken ble raskt realisert. Nå kan vi unngå en lengre runde med usikkerhet, og få en rådmann som kan komme inn i budsjettprosessen med en reell påvirkningskraft,  sa Morten Sandnes (H) i debattens anledning.

Tre vise menn

Fremskrittspartiets Trond Røed viste til at det derimot handlet om mer enn bare en halv rådmannsstilling, men derimot halvannen rådmannsstilling, siden det i sakens anledning også krever en 100 prosent stilling som assisterende rådmann. Det samme vil skje i Røyken.

- Vi ser ikke at dette er formålstjenlig for Hurum kommune. Vi ser også at det lett kan trekkes en parallell til fremtidig kommunesammenslåing. Nå er Høyre gitt et mandat av innbyggerne til å styre økonomien i kommunen. Dere må selv avgjøre om dere synes dette er lurt, og så ønsker jeg dere bare framtidig et godt valg, kommenterte Røed.

Store spørsmål

Det ble også stilt store spørsmål rundt hvorvidt dette er første skritt mot en sammenslåing av Røyken og Hurum kommuner. Hurum-ordfører Monica Vee Bratlie (H) har vært konsistent på at det ikke er tilfelle, mens opposisjonen i kommunestyret viste til at tankegangen er noe annerledes i nabokommunen.

- Vi går mot innstillingen. Hovedgrunnen til det er at vi mener det har gått for fort i svingene. En prosess uten forankring i organisasjonen. Mye som tyder på at en sedvanlig demokratisk prosess ikke ligger til bunn.  Hvilke tidsperspektiver har man på dette. Er det med et blikk i fremtiden at dette også handler om kommunesammenslåing.  Jeg har fått inntrykk av det gjennom direkte kontakt med posisjonen, sa Martin Berthelsen (Sv) som mente en 100 prosent stilling for Smedhus ville vært ideelt.

Det er allerede nå samtaler om når budsjettarbeidet i Hurum skal starte opp, og konstituert rådmann Egil Ramstad håper det blir arbeidsro i tiden fremover så Smedhus og ledergruppen i samarbeid med ham kan få jobbe med å få Hurum-økonomien under kontroll.

- Dette har jeg tro på vil fungere, og vi ser jo hva han har fått til i Røyken, sa Ramstad etter møtet.

Kommunestyret i Røyken diskuterte rådmannssaken i en time før de enstemmig vedtok å inngå et samarbeid med Hurum kommune.

Røyken sa ja

Kommunestyret i Røyken diskuterte saken i en times tid før de gikk til votering. Et samarbeid med Hurum ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret gjorde et par endringer på rådmannens forslag for å sikre Røykens innbyggere like gode tjenester i tiden framover.

- Vi går for dette, selv om det har vært en vanskelig sak for Arbeiderpartiet. Men vi forbeholder oss retten til å si veldig klart i fra hvis vi merker at samarbeidet går utover det vi skal drive med i Røyken. Vi er valgt av innbyggerne i Røyken, vi skal utvikle Røyken videre, og samarbeidet med Hurum må ikke bli et prosjekt som hindrer oss i å utvikle Røyken, sa Børre Pettersen (Ap).

Rebekka Borsch (V) foreslo endringer i forhold til administrasjonens forslag som blant annet gikk på å gi de to kommunene gjensidig oppsigelsesfrist på fire måneder. Hun var også opptatt av at samarbeidet ikke hindrer eller svekker administrasjonen i Røyken og at det ikke skal forsinke politiske saker i Røyken.

Kommentarer til denne saken