Etterlyser fritidstilbud

Merete Holtet i Røyken tviler på at hun er den eneste som ser verdien og behovet av et møtested, både for foreldre og barn.

Merete Holtet i Røyken tviler på at hun er den eneste som ser verdien og behovet av et møtested, både for foreldre og barn. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Merete Holtet i Røyken ønsker å se på muligheten for å starte opp en gruppe for foreldre med barn som er psykisk utviklingshemmet. - Det kan være godt å ha et pusterom, samtidig som barna kan bygge nettverk, sier hun.

DEL
Foreldre med utviklingshemmede barn har erfaringer på godt og vondt, som de ønsker å dele med andre. Samtidig kommer barna etter hvert i en alder hvor de skiller seg mer ut fra andre barn på samme alderen, og kan oppleve en større grad av ensomhet og manglende sosial kontakt.
-  Sønnen min er 12 nå, og det er nå vi merker problemene med integrering. Jevnaldrende kamerater vokser fra ham i en kjempefart. Selv om det går bra på skolen, er det sosiale etter skolen mer og mer vanskelig, sier Merete Holtet.
Nå etterlyser hun et tilbud til barn og unge med psykisk utviklingshemming, for å gi barna et sosialt nettverk, samtidig som foreldrene kan møte andre for å dele erfaringer.

Lite behjelpelig

Den 12 år gamle sønnen går til daglig på vanlig skole, hvor det er god støtte og et godt opplegg. Han har også et opplegg på Kjos gård i Spikkestad, etter at Midtbygda skole kjøpte plass til ham der. Her får sønnen mate og stelle forskjellige dyr, og det fungerer som en alternativ skole. Dette er et opplegg som moren roser opp i skyene, men for henne er det likevel et spørsmålstegn at det ikke foreligger et skikkelig kommunalt opplegg for barn med psykisk utviklingshemming på fritiden. Det betyr imidlertid ikke at hun beskylder kommunen for å motarbeide henne.
- Jeg har spurt kommunen flere ganger over lang tid om mulighetene for et slikt tilbud, men føler de er lite behjelpelige. Da gjenstår det å få til noe på privat basis, for jeg tror ikke jeg er den eneste som kunne tenke meg et tilbud, sier Holtet.

Fellesskap

Problemet hun ser er todelt. På den ene siden er det barna, som skal kunne slappe av i en sosial setting etter skoletid. De skal rett og slett få lov til å være seg selv, og føle et fellesskap med andre.
- Det andre er de utfordringene vi har i hverdagen, som vi av og til kan trenge å snakke om. Mange kan nok forstå deler av problemet, men før du sitter midt oppi det kan du ikke fullt ut skjønne situasjonen, og den tidvis vanskelige mangelen på frihet, sier hun.
Best kan det tilbudet hun ser for seg beskrives som en spesialpedagogisk barselgruppe. Hvordan det skal organiseres og hyppigheten på samlingene gjenstår å se.
 - Først må vi se om det er både muligheter og ikke minst interesse for et sånn tilbud, sier hun.

Fungerer andre steder

Trine Stein, leder av bestillerenheten i Røyken kommune viser til at det i flere andre kommuner er bygd opp et tilbud som Holten etterspør. Vel å merke på privat basis, men det har vist seg å fungere godt.
-  Å ta kontakt med andre i samme situasjon og deretter etablere ut fra behov er et godt tiltak. Når det gjelder stønadsmuligheter kan det være litt vanskelig, med tanke på den økonomiske situasjonen i kommunen og at dette ikke er en lovpålagt oppgave, sier Stein.
Hun minner om tilbudet på Klubb Knuten, som er en fritidsklubb for mennesker med utviklingshemming.
- Men etablering av nettverk mellom personer i like situasjoner kan kreve litt mer. Røyken kommune er en stor kommune, men samtidig liten, så det beste vil uansett å ta kontakt med hverandre og etablere et slikt tilbud ut i fra behovet, sier Trine Stein.

Artikkeltags