Sist fredag ble det offentliggjort hvem som får penger til å bekjempe barnefattigdom. Det er første gang Hurum har søkt om støtte, og kommunen mottar i år 445 000 kroner. Pengene skal i hovedsak gå til utstyrspool, ferietiltak og fritidsaktiviteter.

Det er ingen hemmelighet at kommunen har utfordringer med barnefattigdom, for over en av fire sosialmottakere i Hurum har forsørgeransvar.

Følg Røyken og Hurums Avis på Facebook.

Søkte

Hurum Venstre og Gunn-Torill Homme Mathisen var den som løftet saken i det tidligere tjenesteutvalget i fjor våres. Det ble senere publisert tall fra NAV som bygde opp under varaordførerens bekymringer. Hurum valgte i vinter derfor å søke om en million kroner av en pott på drøye 26 millioner kroner. Selv om kommunen fikk halvparten av hva de søkte om, er likevel Mathisen svært fornøyd.

– Dette var en ganske bra sum, og vi skal klare å hjelpe mange. Jeg håper at dette kan være med på utbedre forskjellene mellom de som har økonomiske midler til å klare seg selv, og de som ikke har det, sier Mathisen.

Tilskuddene skal først og fremst gå til tiltak for barn og unge med foreldre som mottar økonomisk bistand fra NAV eller deltar i kvalifiseringsprogrammet.

Tiltakene i kommunene er ment å gi flere barn mulighet til å delta på sosiale arenaer sammen med andre barn.

Tredoblet

Tall fra i fjor høst viser at antall barnefamilier som mottok sosial stønad, tredoblet seg i perioden 2005–2010.

– Det er åpenbart at Hurum har et problem i forhold til fattigdom. Man kan like ordet eller ikke, men jeg mener det viktig å kalle en spade for en spade. Vi må jobbe målrettet for å utjevne forskjellene, spesielt for de unge som er en uskyldig part og ikke har mulighet til å påvirke sin livsstandard, sier Mathisen.

Etter NAV i Drammen, er det Hurum som fikk mest av Buskerud-kommunene. Nedre Eiker søkte også for første gang i år, og de fikk til sammenlikning 150 000 kroner.

– Det er tydelig at NAV i Hurum har sendt innen god søknad, så all honnør til dem, sier en fornøyd varaordfører.